Αν ήταν αποδείξεις θα τις κρατούσαμε…

Σε μια χώρα που ακόμα και τις απλές αποδείξεις οφείλουμε να τις κρατάμε μια πενταετία (!) ώστε να τις έχουμε «έτοιμες» σε πάσης φύσεως ελέγχους, πραγματικά κάνει μεγάλη εντύπωση ότι το υλικό των καμερών στα γήπεδα που μπορεί να έχει καταγράψει ακόμα και εγκληματική ενέργεια, όπως φαίνεται, δεν τις κρατάνε ούτε μερικές ημέρες.

Στην ίδια χώρα θυμίζω ότι εκτός το ότι έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια για την τοποθέτηση τους και ή μη ύπαρξης τους έχει γίνει -διαχρονικά-από τις κυβερνήσεις αιτία ακόμα και για τη διακοπή πρωταθλημάτων ή απειλή για την μη έναρξη τους, σε αυτήν , λοιπόν, τη χώρα, σε ένα από τα καλύτερα γήπεδα της, το υλικό που καταγράφτηκε απλά δεν υπάρχει δέκα ημέρες μετά τη διεξαγωγή μιας αναμέτρησης που γίνεται αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας…

Η αδυναμία εύρεσης του υλικού, φυσικά και έχει ήδη γίνει θέμα συζήτησης που επίσης φυσικότατα βολεύει όλους εκείνους-και είναι πολλοί- που εξυφαίνουν σενάρια συνωμοσίας τα οποία, όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι πάντα χωρίς βάση.

Ποιος, όμως φταίει τελικά;Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που οφείλει να διατηρεί το υλικό για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να αφενός να μπορεί να αποδειχθεί το οτιδήποτε μεμπτό- αν υπάρχει-και αφετέρου να  αποφεύγονται τέτοιου είδους «παρανοήσεις»;

Μα φυσικά και υπάρχει…

Το Ελληνικό Κράτος..Εν προκειμένω η ΕΛ.ΑΣ.

Βάσει ,λοιπόν, της Υπουργικής απόφασης ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229158/12878/1281/237 με ΦΕΚ Β 1802/20.08.2015  που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων, αποκλειστικός υπεύθυνος για τη χρήση και την ασφαλή φύλαξη του υλικού για τρεις μήνες (!).

» Άρθρο 6: Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος

1. Η χρήση και η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997.
2. Πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου ο οικείος Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης, ορίζει με διαταγή του για όλη την αγωνιστική περίοδο τους εξειδικευμένους αστυνομικούς οι οποίοι θα χειρίζονται και θα λειτουργούν το ηλεκτρονικό σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες του αστυνομικού της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας.
3. Χρόνος λειτουργίας του συστήματος είναι ο οριζόμενος κάθε φορά από την αρμόδια Αστυνομική αρχή χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης των μέτρων τάξης και ασφάλειας για την κάθε αθλητική συνάντηση.
4. Ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης οφείλει τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης να έχει αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη η δυσλειτουργία του συστήματος και να διευκολύνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας του από τους αρμόδιους της ελληνικής Αστυνομίας, οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί.
5. Δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης το Αστυνομικό Τμήμα στην εδαφική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση μαζί με τους εξειδικευμένους αστυνομικούς που έχουν οριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, προβαίνει στον έλεγχο και επιθεώρηση καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος και του κέντρου ελέγχου της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης μετά το πέρας του οποίου συντάσσεται σχετική έκθεση. Εφόσον από την έκθεση αυτή προκύπτει αδυναμία λειτουργίας του όλου συστήματος ο οικείος Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων την απαγόρευση τέλεσης της αθλητικής συνάντησης.
Άρθρο 7: Διαχείριση Δεδομένων
1. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί, και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται και φυλάσσονται από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση, σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένο και φυλασσόμενο χώρο.
2. Εάν κατά τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης δεν έχουν προκύψει ενδείξεις πράξεων βίας και τέλεσης ποινικών αδικημάτων, το υλικό καταστρέφεται με σχετικό πρωτόκολλο, μετά την πάροδο τριμήνου από την ημερομηνία διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης.
3. Στις περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί ενδείξεις βίας και αξιόποινων πράξεων, τα αποθηκευμένα δεδομένα διαβιβάζονται από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα στο οικείο πειθαρχικό όργανο και, με τη σχετική δικογραφία, ως προανακριτικό υλικό, στην αρμόδια Εισαγγελική ή Ανακριτική Αρχή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και ειδικότερα την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του Ν. 4326/2015.
Εκτός αυτού βέβαια υπάρχει και το άρθρο 2 που περιγράφει αναλυτικά τις ευθύνες της Αστυνομίας αλλά και τα άρθρα 3, 4 και 5 που περιλαμβάνουν τις τεχνικές λεπτομέρειες και την ενημέρωση των προσώπων που εποπτεύονται. Πιο αναλυτικά:
Άρθρο 2: Εποπτευόμενοι χώροι
1. Οι χώροι που εποπτεύονται είναι: ο αγωνιστικός χώρος, οι κερκίδες, οι διάδρομοι των αποδυτηρίων, ο αμέσως εξωτερικά περιβάλλων χώρος, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως βοηθητικά γήπεδα, χώροι αναψυχής κ.ά.), οι εγγύς της αθλητικής εγκατάστασης χώροι προσέγγισης των θεατών προς την αθλητική εγκατάσταση και οι χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων.
2. Δεν εποπτεύονται οι χώροι της εισόδου και του εσωτερικού των ιατρείων και των αποχωρητηρίων, τα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών, τα γραφεία και κάθε κλειστός χώρος στον οποίο δεν υπάρχει δημόσια πρόσβαση.
Άρθρο 3: Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας θα είναι ψηφιακής τεχνολογίας και θα αποτελείται από κατάλληλο για κάθε αθλητική εγκατάσταση και ανάλογο με τις μορφολογικές και χωροταξικές ιδιαιτερότητες της κάθε αθλητικής εγκατάστασης αριθμό έγχρωμων, αυτόματων και υψηλής ευκρίνειας εικονοληπτών (κάμερες) και αντίστοιχο αριθμό παρακολουθητών εικόνας (μόνιτορ), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συνολική κατόπτευση των περιγραφόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 χώρων.
2. Οι εικονολήπτες θα είναι τηλεχειριζόμενοι, θα τοποθετούνται μέσα σε ειδικά κουβούκλια για να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τις υπαίτιες φθορές και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες λειτουργίας τους (θερμοκρασία, υγρασία), το δε σύστημα στήριξής τους θα είναι αφενός μη προσεγγίσιμο από τους θεατές και αφετέρου ικανής ακαμψίας, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία σταθερότητα των εικονοληπτών.
3. Οι εικονολήπτες που καλύπτουν τις κερκίδες, τον αγωνιστικό χώρο, τον αμέσως εξωτερικά περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους των θεατών προς την αθλητική εγκατάσταση θα είναι περιστρεφόμενοι, εφοδιασμένοι με οπτικό σύστημα αυτόματης εστίασης, αυτόματο διάφραγμα και μεταβαλλόμενης εστιακής απόστασης (zoom), η οποία στη μέγιστη μεγέθυνση θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα εξατομίκευσης προσώπων στη δε ελάχιστη και σε συνδυασμό με το πλήθος των εικονοληπτών θα εξασφαλίζει την κάλυψη του συνόλου των χώρων αυτών. Στους βοηθητικούς χώρους η κάλυψη της απαίτησης της εξατομίκευσης και συνολικής κατόπτευσης μπορεί να γίνεται και με άλλου τύπου κάμερες.
4. Το σύστημα θα συμπληρώνεται με εγκατάσταση λήψης, καταγραφής και αποθήκευσης σε ψηφιακή μορφή του ήχου, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του περιγραφόμενου στο άρθρο 4 Κέντρου Ελέγχου.
5. Οι εικονολήπτες θα τηλεχειρίζονται μέσω κατάλληλων συσκευών από το κέντρο ελέγχου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση του συνόλου των θεατών και των λοιπών προβλεπόμενων χώρων.
6. Για κάθε εικονολήπτη θα υπάρχει αντίστοιχος παρακολουθητής, η εικόνα δε οποιουδήποτε εξ αυτών, κατά κρίση, θα μπορεί να μεταφέρεται σε ιδιαίτερο παρακολουθητή μεγαλύτερων διαστάσεων, να καταγράφεται και να αποθηκεύεται σε ψηφιακή μορφή, να εκτυπώνεται αμέσως με υψηλή ευκρίνεια και να μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο από τους αγωνιστικούς χώρους, στη ΓΑΔΑ και ΓΑΔΘ.
7. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται σήμα (εικόνας και ήχου) και από κινητή ή φορητή ασύρματη κάμερα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 4: Κέντρο Ελέγχου
1. Όλα τα σήματα από τους εικονολήπτες θα μεταφέρονται σε κλειστό κέντρο ελέγχου, που θα βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο των κερκίδων, ώστε να έχει άμεση οπτική επαφή με τον αγωνιστικό χώρο και τις κερκίδες και θα γειτνιάζει ή θα συστεγάζεται με το κέντρο επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. «Δυνατότητα πρόσβασης στο οίκημα του κέντρου ελέγχου έχουν μόνο οι χειριστές της Ελληνικής Αστυνομίας και τα εξουσιοδοτημένα από αυτή άτομα μεταξύ των οποίων και ο υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων με τον αναπληρωτή του, που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 41Δ του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3262/2004 (ΦΕΚ Α’ 173)».
3. Το Κέντρο Ελέγχου πρέπει να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις και την κατάλληλη διαμόρφωση, να είναι κλιματιζόμενο και να έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον τριών (3) καθήμενων ατόμων.
4. Η είσοδος στο Κέντρο Ελέγχου θα πρέπει να ελέγχεται με κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα.
Άρθρο 5: Ενημέρωση εποπτευομένων προσώπων
1. Σε εμφανή σημεία και στους εποπτευόμενους χώρους στους οποίους προσέρχονται ή παραμένουν φίλαθλοι ή οχήματα, με δαπάνες και ευθύνη του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, τοποθετούνται ή αναρτώνται σε συνεννόηση με την αρμόδια Αστυνομική Αρχή ευδιάκριτες πινακίδες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, στις οποίες αναγράφεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος εποπτεύεται ηλεκτρονικά από την Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πράξεων βίας και εν γένει ποινικών αδικημάτων.
2. Με ευθύνη της οικείας διοργανώτριας Αρχής, οι φίλαθλοι ενημερώνονται από τα μεγάφωνα, πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης, για την ύπαρξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας.
3. Ο επικεφαλής Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων τάξης και ασφάλειας στην αθλητική εγκατάσταση μεριμνά και ελέγχει για την τήρηση όλων των ανωτέρω.
4. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος σε κάθε αθλητική εγκατάσταση, η κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή ανακοινώνει δια του Τύπου την έναρξη της λειτουργίας αυτής. Στην ανακοίνωση αυτή ορίζεται εκτός των άλλων και ότι το δικαίωμα αντίρρησης και πρόσβασης που προβλέπεται στο νόμο 2472/97 ασκείται στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.»

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.