Η κλήρωση της ΕΠΣΧ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΣΠΑΘΑ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΙΝΚΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΘΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΣΠΑΘΑ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΙΝΚΑ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΡΟΔΩΠΟΥ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΣΠΑΘΑ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΝΚΑ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΠΑΘΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΙΝΚΑ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΣΠΑΘΑ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΙΝΚΑ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΠΑΘΑ
ΙΝΚΑ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΙΝΚΑ
ΣΠΑΘΑ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΙΝΚΑ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΠΑΘΑ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΑ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΙΝΚΑ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΣΠΑΘΑ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΙΝΚΑ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΣΠΑΘΑ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΙΝΚΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΚΟΡΩΝΙΣ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΑΘΑ ΦΩΣΤΗΡΑΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΙΝΚΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΣΠΑΘΑ ΡΟΔΩΠΟΥ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΙΝΚΑ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΑ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΡΟΔΩΠΟΥ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΙΝΚΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΣΠΑΘΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΡΟΔΩΠΟΥ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΙΝΚΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΣΠΑΘΑ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΣΠΑΘΑ ΙΝΚΑ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΣΠΑΘΑ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΙΝΚΑ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΣΠΑΘΑ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΙΝΚΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΣΠΑΘΑ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΙΝΚΑ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΣΠΑΘΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΝΚΑ

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΠΑΘΑ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΚΟΡΩΝΙΣ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΙΝΚΑ

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΣΠΑΘΑ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΙΝΚΑ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΑΘΑ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΙΝΚΑ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΡΟΔΩΠΟΥ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΣΠΑΘΑ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΝΚΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΩΝΙΣ

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΣΠΑΘΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΙΝΚΑ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΚΟΡΩΝΙΣ

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΙΝΚΑ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΣΠΑΘΑ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΑ

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΙΝΚΑ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΘΑ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΙΝΚΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΣΠΑΘΑ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΙΝΚΑ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΣΠΑΘΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΝΚΑ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΣΠΑΘΑ

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΙΝΚΑ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΣΠΑΘΑ

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΙΝΚΑ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΣΠΑΘΑ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΙΝΚΑ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΣΠΑΘΑ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ

35η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΚΑ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΣΠΑΘΑ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ

36η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΙΝΚΑ ΣΠΑΘΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ

37η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΩΝΙΣ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΣΠΑΘΑ ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΡΟΔΩΠΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ ΙΝΚΑ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ. ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ

38η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΚΟΡΩΝΙΣ ΣΠΑΘΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΟΔΩΠΟΥ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
ΙΝΚΑ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.
ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ

 

 

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΑΣΠΙΔΑ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΑΠΤΕΡΑ ΣΦΑΚΙΑ
ΑΜΙΛΛΑ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΘΗΣΕΑΣ ΤΙΤΑΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΧΑΛΗΣ
ΔΑΦΝΗ ΗΦΑΙΣΤΟΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΑΣΠΙΔΑ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΑΠΤΕΡΑ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΑΜΙΛΛΑ
ΣΦΑΚΙΑ ΘΗΣΕΑΣ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΤΙΤΑΝ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΧΑΛΗΣ ΔΑΦΝΗ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΑΣΠΙΔΑ
ΑΠΤΕΡΑ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΑΜΙΛΛΑ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΦΑΚΙΑ
ΔΑΦΝΗ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΤΙΤΑΝ ΧΑΛΗΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΤΕΡΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΑΣΠΙΔΑ ΑΜΙΛΛΑ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΘΗΣΕΑΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΔΑΦΝΗ
ΣΦΑΚΙΑ ΧΑΛΗΣ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΤΙΤΑΝ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΑΜΙΛΛΑ
ΘΗΣΕΑΣ ΑΠΤΕΡΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΑΣΠΙΔΑ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΔΑΦΝΗ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΧΑΛΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΤΙΤΑΝ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΣΦΑΚΙΑ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΘΗΣΕΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΑΜΙΛΛΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΑΠΤΕΡΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΑΣΠΙΔΑ ΔΑΦΝΗ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΧΑΛΗΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΤΙΤΑΝ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΣΦΑΚΙΑ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ
ΔΑΦΝΗ ΑΜΙΛΛΑ
ΧΑΛΗΣ ΑΠΤΕΡΑ
ΤΙΤΑΝ ΑΣΠΙΔΑ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΣΦΑΚΙΑ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΔΑΦΝΗ
ΘΗΣΕΑΣ ΧΑΛΗΣ
ΑΜΙΛΛΑ ΤΙΤΑΝ
ΑΠΤΕΡΑ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΑΣΠΙΔΑ ΣΦΑΚΙΑ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΔΑΦΝΗ
ΧΑΛΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΤΙΤΑΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΘΗΣΕΑΣ
ΣΦΑΚΙΑ ΑΜΙΛΛΑ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΑΠΤΕΡΑ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΑΣΠΙΔΑ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΛΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΔΑΦΝΗ ΤΙΤΑΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑ
ΘΗΣΕΑΣ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΑΜΙΛΛΑ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΑΠΤΕΡΑ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΤΙΤΑΝ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΧΑΛΗΣ
ΣΦΑΚΙΑ ΔΑΦΝΗ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΑΜΙΛΛΑ
ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΤΕΡΑ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΤΙΤΑΝ ΣΦΑΚΙΑ
ΧΑΛΗΣ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΔΑΦΝΗ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΘΗΣΕΑΣ ΑΣΠΙΔΑ
ΑΜΙΛΛΑ ΑΠΤΕΡΑ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΣΦΑΚΙΑ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΤΙΤΑΝ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΧΑΛΗΣ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΔΑΦΝΗ
ΑΣΠΙΔΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΑΠΤΕΡΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΑΜΙΛΛΑ ΘΗΣΕΑΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΣΦΑΚΙΑ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΤΙΤΑΝ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΧΑΛΗΣ ΑΣΠΙΔΑ
ΔΑΦΝΗ ΑΠΤΕΡΑ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΙΛΛΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΘΗΣΕΑΣ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΣΦΑΚΙΑ
ΑΣΠΙΔΑ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΑΠΤΕΡΑ ΤΙΤΑΝ
ΑΜΙΛΛΑ ΧΑΛΗΣ
ΘΗΣΕΑΣ ΔΑΦΝΗ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΑΣΠΙΔΑ
ΣΦΑΚΙΑ ΑΠΤΕΡΑ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΑΜΙΛΛΑ
ΤΙΤΑΝ ΘΗΣΕΑΣ
ΧΑΛΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΔΑΦΝΗ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΑΣΠΙΔΑ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΑΠΤΕΡΑ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΑΜΙΛΛΑ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ ΣΦΑΚΙΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΤΙΤΑΝ
ΔΑΦΝΗ ΧΑΛΗΣ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΠΙΔΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΑΠΤΕΡΑ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΑΜΙΛΛΑ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΘΗΣΕΑΣ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΔΑΦΝΗ
ΧΑΛΗΣ ΤΙΤΑΝ

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΑΠΤΕΡΑ
ΑΜΙΛΛΑ ΑΣΠΙΔΑ
ΘΗΣΕΑΣ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΧΑΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑ
ΤΙΤΑΝ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΜΙΛΛΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΑΠΤΕΡΑ ΘΗΣΕΑΣ
ΑΣΠΙΔΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΔΑΦΝΗ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΧΑΛΗΣ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΤΙΤΑΝ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΣΦΑΚΙΑ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΘΗΣΕΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΑΜΙΛΛΑ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΠΤΕΡΑ
ΔΑΦΝΗ ΑΣΠΙΔΑ
ΧΑΛΗΣ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΤΙΤΑΝ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΣΦΑΚΙΑ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΑΜΙΛΛΑ ΔΑΦΝΗ
ΑΠΤΕΡΑ ΧΑΛΗΣ
ΑΣΠΙΔΑ ΤΙΤΑΝ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΣΦΑΚΙΑ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΔΑΦΝΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΧΑΛΗΣ ΘΗΣΕΑΣ
ΤΙΤΑΝ ΑΜΙΛΛΑ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΑΠΤΕΡΑ
ΣΦΑΚΙΑ ΑΣΠΙΔΑ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΑΦΝΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΧΑΛΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΑΜΙΛΛΑ ΣΦΑΚΙΑ
ΑΠΤΕΡΑ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΑΣΠΙΔΑ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΧΑΛΗΣ
ΤΙΤΑΝ ΔΑΦΝΗ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΣΦΑΚΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΘΗΣΕΑΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΑΜΙΛΛΑ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΑΠΤΕΡΑ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΑΣΠΙΔΑ

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΙΤΑΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΧΑΛΗΣ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΔΑΦΝΗ ΣΦΑΚΙΑ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΑΜΙΛΛΑ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΑΠΤΕΡΑ ΑΣΠΙΔΑ

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΣΦΑΚΙΑ ΤΙΤΑΝ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΛΗΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
ΑΣΠΙΔΑ ΘΗΣΕΑΣ
ΑΠΤΕΡΑ ΑΜΙΛΛΑ

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΦΑΚΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
ΤΙΤΑΝ Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΧΑΛΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΔΑΦΝΗ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣΠΙΔΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΑΠΤΕΡΑ
ΘΗΣΕΑΣ ΑΜΙΛΛΑ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΣΦΑΚΙΑ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ
ΕΝΩΣΗ Κ.Θ. ΤΙΤΑΝ
ΑΣΠΙΔΑ ΧΑΛΗΣ
ΑΠΤΕΡΑ ΔΑΦΝΗ
ΑΜΙΛΛΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΘΗΣΕΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
ΑΠ ΣΟΥΔΑΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΣΦΑΚΙΑ ΕΝΩΣΗ Κ.Θ.
ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΑΣΠΙΔΑ
ΤΙΤΑΝ ΑΠΤΕΡΑ
ΧΑΛΗΣ ΑΜΙΛΛΑ
ΔΑΦΝΗ ΘΗΣΕΑΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ

 

 

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.