Βέροια,Άρης και Κέρκυρα σκέφτονται ενστάσεις

Δεν είναι μόνο η Βέροια που σκέφτεται την ένσταση κατά της ΑΕΚ για τον ναζιστικό χαιρετισμό του Κατίδη, αλλά και οι Αρης και Κέρκυρα, που έχουν έννομο συμφέρον.

Τόσο η Βέροια, όσο και οι Αρης, Κέρκυρα έχουν αρχίσει να… ξεσκονίζουν τον πειθαρχικό κώδικα και να διερευνούν με τους νομικούς τους τις επιλογές τους. Πάντως, εκεί που θα στηρίξουν την υπόθεσή τους οι τρεις σύλλογοι είναι  στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ, στις οποίες γίνεται λόγος για τιμωρία της ομάδας, ποδοσφαιριστής της οποίας διαπράξει «ρατσιστική η περιφρονιστική πράξη».

Αναλυτικά τα άρθρα:

«1. Οποιοσδήποτε δημόσια μειώνει, μεροληπτεί κατά ή αμαυρώνει οποιονδήποτε με τρόπο δυσφημιστικό εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας ή της εθνοτικής προελεύσεώς του, ή διαπράξει οποιαδήποτε άλλη ρατσιστική ή περιφρονητική, πράξη, θα τιμωρείται με αποκλεισμό πέντε (5) αγωνιστικών τουλάχιστον. Επιπλέον ο παραβάτης θα τιμωρείται με απαγόρευση εισόδου σε οποιαδήποτε γήπεδα και χρηματική ποινή ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) τουλάχιστον. Εάν ο παραβάτης είναι αξιωματούχος ομάδας, η χρηματική ποινή θα ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000) τουλάχιστον.

2.α) Εάν αξιωματούχοι ή και ποδοσφαιριστές ομάδας διαπράξουν ρατσιστική ή περιφρονητική πράξη, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος, ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας και η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή, η οποία για μεν τις ΠΑΕ ανέρχεται από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, για δε τα σωματεία από χίλια (1.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εκτός της κατά τα άνω απώλειας του αγώνα, η παραπάνω χρηματική ποινή θα διπλασιάζεται και σε περίπτωση νέας (τρίτης) παράβασης, η ομάδα θα υποβιβάζεται στην λήξη του οικείου πρωταθλήματος».